Home / Audio Gallery

 

Bhajans

 

Aratrikam

Sri Ramakrishna

Madhuranamame

1. Ramakrishna Ramakrishna     

Jaya Guru deva

2. 05 Jaya Guru deva     

Guru Maharaja

3. Guru Maharaja Paramaatma     

Ramakrishna Guna Gaho

4. Ramakrishna-Guna-Gaho.mp3     

Ravaiya Ravaiya

5. 07 Ravaiya Ravaiya     

Rama Swarupa

6. Rama Swarupa     

Hey kalpataru

7. He kalpataru     

Siri Ramakrishna

8. Sri Ramakrishna     

Diviseema nundi

9. Diviseemanundi     

Bhajare Ramakrishna

10. Bhajare Ramakrishna Naamam     

Ramakrishna saranam

11. Ramakrsna saranam     

Muthyala Mutakanna

12. Muthyala Mutakanna     

Hey pram roopa

13. He premarupa     

Om Namo Bhagavate

14. Om Namo Bhagavate     

Sharanu sharanu prabhu

15. Sharanu sharanu prabhu     

Holy Mother Sarada Devi

Ananta Rupini

16. Ananta-Rupini.mp3Track-05     

Amba bhavani

17. Amba bahvani     

Jaya Jaya Janani

18. Jaya Jaya Janani     

Dehi dehi sarade

19. Dehi dehi sharade     

Durga Bhavani Maa

20. Durga-Bhavani-Maa.mp3     

Sujnanadayike

21. Sujnanadayike     

Swami Vivekananda

Jaya veeresvara

22. Jaya veerashwara     

Pranam Mantra

23. Pranam Mantra     

Sannyasin Geet

24. Sannyasin Geet     

Dharma bheda bhanjana

25. Dharma bheda bhajana     

Murta Mahesvaram

26. Murta Mahesvaram     

Vivekananda Yati Varenya

27. Vivekananda Yati Varenya     

Jai Vivekananda Guruvar

28. Vivekananda Guruvar     

Simha Garjanam

29. Vivekananduni Simha Garjanam     

Swami Vivekananda Upanyasa Saransam

01 Bharatheeya Sastra Parichayam

30. Bharatheeya Sastra Parichayam     

03 Bharathiya Visishtatha

31. 03 Bharathiya Visishtatha     

05 Bharatheeyula Karthavyam

32. 05-Bharatheeyula-Karthavyam - Unknown artist     

02 Bhavi Bharatha Bhagyodayam

33. 02 Bhavi Bharatha Bhagyodayam - Unknown artist     

04 Bharathiya Mathru Devatha

34. 04 Bharathiya Mathru Devatha     

Bhagavad gita